c129閒聊《今年香港中學文憑試有感》《嚴志章詩集古風弄月吟讀後感》《記得食早餐》《夢醉仙》《亂世佳人》寫給拙荆 (結婚四十週年紀念)《戲笑烏龜》

多倫多李良初詩家佳作c129

閒聊

《今年香港中學文憑試有感》
2016. 7. 13

 

太平山下文憑試  會考猶如鬥獸場
搏列前茅書滿腦  叨陪末座淚盈眶
功名也有功名累  玉皿還須玉皿量
巾幗鬚眉齊比試  今科三位狀元娘

 

閒聊《嚴志章詩集

古風弄月吟讀後感》

 

 

2016. 7. 16

 

捧讀古風弄月吟  清濤碧浪證詩心
言言雋永傳情厚  句句真誠寄意深
逸志楹聯人共賞  瓊章韻集世同欽

精華壓軸新詩賦  夜枕書香客醉沈

 

閒聊《記得食早餐》
2016. 7. 17

 

記得早餐忘晚餐  兒孫奉養甚艱難
老人患上癡呆症  轆轆饑腸待漏殘

 

閒聊《夢醉仙》
2016. 7. 17

 

夢中逢羽客  笑我病詩癲
奮辯嘵胡語  狂言認醉仙
休為詞律苦  且效竹林賢
欲買茅台酒  文章不值錢

 

閒聊《亂世佳人》寫給拙荆 
(結婚四十週年紀念)
2016. 7. 18

 

既生逢亂世  幸得遇佳人
半世同漂泊  卌年共苦貧
昔時忙幹活  今日樂閒身
但願心安泰  萬分感謝神

 

閒聊《戲笑烏龜》
2016. 7. 19

 

背殼蹣跚獨自遛  慢條斯理永無憂
從來不管誰嗤笑  長壽烏龜懂縮頭