butt_1
butt_2
butt_3
butt_4
butt_4

 

 

陳英沐 古弦  你在何方?   

 

    年同窗糗趣醞釀三十年的一罈老酒

    才傲物江湖酒事曾揮醉拳 

      把山中歲月打成滄桑飄零的唐詩

 

      遂將飄落唐詩一首一首地灌下愁腸

    斷了  尚有餘韻欲吟猶止

 

    卻清幽如禪的一片宋詞  長年漂浮

    我酒後的胸懷

    不乾脆如當年的五湖海量

    知高下  有種的今宵醉也不歸

 

 

()  陳英沐同窗筆名古弦,乃越華詩壇極有才氣的詩人。

      我們曾因酒事打了一架。一九七五年南方易幟之後,音訊杳然。

      每於酒後憶起,扼腕蕩懷。

            二千年冬‧西貢孤獨島

二零零一年六月廾二日‧披刊於澳洲墨爾本[廣告天下]二一四期