CHINA  2005.2.12•西貢孤獨島

 

女媧氏補天失手 遺落下

一枚五色石磚 風雲堆砌

千百座 大廟小廟的風風雨雨

 

廟中神灶一炷香火 焚燒

五千年 燒紅

一窯 烽燧烘烘的神州

 

歲月揉捏 一山

一水 春秋 

琢磨 一土 

一石 水練火燒

片片 情柔脆弱的風月

 

再蘸掭一筆原汁的黃河水

潑釉圖騰 一截

中原風骨 小心翼翼

將甲骨上的斑斑痕痕 剝刮入

一盤 被青史灼傷的疤紋

 

然後一路發燒 燒烤

燒烤至日落西方的西方 晚餐桌上的

刀叉切插入煙薰香嫩帶血的牛扒

才切齒叫痛一聲  CHINA