butt_1
butt_2
butt_3
butt_4
butt_4

 

 

                                     把沙灘上一根肋骨 交給

                                     上帝 托藏於一返航的貨輪

                                     並將鑴刻骨上彈痕剝落的理想

                                     付與大海

     

                                     骨髓中的淚 留給媽媽

 

人 球                                     一向以為只有媽媽才會流淚

                                     沒想到 當貨輪啟航拔錨的一刻

                                     淚 卻從媽媽的心泉

                                     傾盆 向我眼眶潑下

                                     淚 一直在喊

                                     媽媽

 

                                     身上除了禽獸衣冠 一無所有

                                     唯一的胎記 一紙過時的大學保送書

                                     一直深信胎中的血液 不會過時

 

                                     體內錯誤的鹽 以為

                                     淚 可以煮海滾沸波浪

                                     波浪 可當靠山

 

                                     脈浪裡的血 更荒繆妄想

                                     海水可以染藍天地一色裁

                                     浪濤一聲咳喘 可以

                                     衝破 種族國界的衣冠

 

                                     心中竟存的希望吹臌成球 孤注

                                     一擲 一片茫然浩瀚的風浪

                                     此時 只有上帝與我同生在

                                     風浪 卻把球載沉載浮推至

                                     陌生 而拒絕同類的彼岸

 

                                     彼岸又勁射到另一彼岸

                                     球 已拋給大海